Lépjen kapcsolatba velünk

Fontos gondolatok

“A jól bevált kormányzatot ne változtassuk meg jelentéktelen és múló nehézségek miatt”

Az Amerikai Függetlenségi Nyilatkozatot megszövegező Thomas Jefferson, Benjamin Frankilin, John Hammond és társaik feltették a kérdést, hogy ki, mikor, és miért kezdeményezheti egy kormányzat megváltoztatását. Az alapító atyák bölcsen azt tanácsolták, hogy a választók jól fontolják meg, mielőtt egy “jól bevált kormányzatot … jelentéktelen és múló nehézségek miatt” megváltoztatnak. Ezt olvassuk a Nyilatkozat második bekezdésében:

“Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlőként teremtetett, az embert teremtője olyan elidegeníthetetlen Jogokkal ruházta fel, amelyekről le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a jog az Élethez és a Szabadsághoz, valamint a jog a Boldogságra való törekvésre. Ezeknek a jogoknak a biztosítására az Emberek Kormányzatokat létesítenek, amelyeknek törvényes hatalma a kormányzottak beleegyezésén nyugszik. Ha bármikor, bármely Kormányforma alkalmatlanná válik e célok megvalósítására, a nép Joga, hogy az ilyen kormányzatot megváltoztassa vagy eltörölje, és új Kormányzatot létesítsen, olyan elvekre alapítva és hatalmát olyan módon szervezve, amely jobban védi Biztonságát, és jobban elősegíti Boldogulását.

A józan ész azt kívánja, hogy a jól bevált Kormányzatot ne változtassuk meg jelentéktelen és múló nehézségek miatt;

és valóban a tapasztalat azt mutatja, hogy az emberiség inkább szenved mindaddig, amíg a rossz nem válik elviselhetetlenné, mintsem hogy kivívja jogait, és eltörölje a megszokott formákat.

Ha azonban a visszaélések és bitorlások hosszú sora mindig ugyanazt a Célt szem előtt tartva azt bizonyítja, hogy a népet teljes zsarnokságba kívánják hajtani, a nép joga és a nép kötelessége, hogy az ilyen Kormányzat igáját levesse, és jövő biztonsága érdekében új Védelmezőkről gondoskodjék.”

 

Tovább olvasom

Fontos gondolatok

Barbároknál rosszabb

Mohamed személye sok értelmiségit foglalkoztatott a múltban.

Mohamed nem volt mérsékelt muszlim . Csak két idézet ennek bizonyítására. Az egyik egy világhírű orientalistától. Goldziher Ignác írta:

“Mohamed a harc és a háború prófétája…Amit eleinte arab környezetében tesz, azt végrendeletileg örökül hagyja eljövendő hívőközösségére, harcoljon a hitetlenek ellen, terjessze ki NEM ANNYIRA HITE, MINT HATALMA határait, mert azok Allah hatalmának határai. Az iszlám harcos kevésbé akar téríteni, inkább leigázni akarja a hitetleneket.”

Ez az iszlám gyökere és a törzs , az ágak is ebből fakadnak. Sokan nem veszik figyelembe a kiemelt részt: elsősorban politikai-hatalmi rendszerről van szó, nem vallásról. Erre figyelmeztet Geert Wilders is évek óta.

Mohamed radikális iszlamista volt tehát.

A másik idézet Szerb Antaltól származik

“A VII. századtól kezdve a népvándorlás barbarainál sokkal végzetesebb, mert szellemileg is ellenséges Iszlám elfoglalja az ókeresztény irodalom őshazáját: Szíriát, Kisázsiát és Észak-Afrikát. A keleti nem-görög kereszténység ,ahonnan annyi kezdeményezés elindult, elszakad és elvész az Iszlám rabságában. Igaza van Henri Pirenne-nek, a belga történettudósnak: a középkor a mohamedanizmussal kezdődik. “( Szerb Antal: A világirodalom története 144.o)

Barbároknál rosszabb az iszlám? Úgy tűnik Szerb igen józan elme volt. Szerb rámutat az iszlám tömény keresztényellenességére is.
Az iszlám tehát barbároknál rosszabb és alapító prófétája egy radikális iszlamista.

Tovább olvasom

Kategória

Legutóbbi bejegyzések

Legolvasottabb cikkek